Filmer om överaktiv blåsa

Besvär med överaktiv blåsa och nedre urinvägssymtom är vanligt förekommande. Här hittar du filmer om vad det innebär att leva med överaktiv blåsa samt kortfattade sammanfattningar av studier som genomförts. 

OAB LueNovius - Flexibel dosering

Denna film presenterar resultatet från en randomiserad, dubbelblind studie av behandling med fesoterodine. Undersökningen varade i 12 veckor och utvärderade effekten och säkerheten av läkemedlet med flexibla doser hos äldre personer med överaktiv blåsa.

 OAB forta - Fesoterodine hos äldre

Erfarenhet av medicinsk behandling av överaktiv blåsa hos äldre är begränsat. Denna film presenteras resultaten från en omfattande litteraturgenomgång följt av utvärdering av en expertpanel med fokus på medicinsk långtidsbehandling hos äldre med nedre urinvägssymptom.

OAB patientens vardag

Överaktiv blåsa är ett tillstånd som är vanligt för både män och kvinnor. Personer med överaktiv blåsa upplever ofta att de behöver urinera ofta samtidigt som de inte har kontroll över sin egen blåsa. I denna film går vi igenom vad det innebär att ha överaktiv blåsa, samt hur man kan förbättra sina symptom. 

OAB Synopsis - Minimal passage av blodhjärnbarriären

I denna video möter vi Emmanuel Chartier-Kastler, professor inom Urologisk kirurgi vid Sorbonne universitetet i Paris, som förklarar hur läkemedel som passerar blodhjärnbarriären kan påverka kognitiva funktioner. Detta är vanligt hos äldre människor med högre grad av komorbiditet och polyfarmaci. I en studie visar man hur Fesoterodine har minimal påverkan på kognitiva funktioner.


* Referenser:
1. Janusinfo.se; riktlinjer; urininkontinens
2. Urinvägarnas anatomi och fysiologi; lakemedelsboken.se, urininkontinens
3. Adrian Wagg, Vik Khullar, Daniela Marschall-Kehrel, et al., Flexible-dose fesoterodine in elderly adults with overactive bladder: results of the randomized, double-blind, placebo-controlled study of fesoterodine in an aging population trial; J Am Geriatr Soc, 2013 Feb;61(2):185-93
4. Matthias Oelke , Klaus Becher , David Castro-Diaz, et al., Appropriateness of oral drugs for long-term treatment of lower urinary tract symptoms in older persons: results of a systematic literature review and international consensus validation process (LUTS-FORTA 2014), Age Ageing, 2015 Sep;44(5):745-55.