Urininkontinens
Text

Dags att undersöka

Avsnitt 7 Del 2 Modul 1

Vi behöver mer information för att kunna hjälpa Gunda med hennes urineringsproblem.

(Klicka på pilen ovan när den visar sig för att svara på nästa fråga.)

PP-TOV-SWE-0024 JUN 2021

Pen