Urininkontinens
Text

Kjetil kommenterar

Avsnitt 13 Del 3 Modul 1

FRÅGA 1 - Kom igång med den medicinska behandlingen

Det kan vara en bra idé att börja med en låg dos för att minska risken för biverkningar och se hur det går. Då har du också möjlighet att öka dosen för att öka effekten om patienten har få biverkningar.

Det är för tidigt i utredningsförloppet för att göra en urodynamisk utredning.


FRÅGA 2 - Första efterkontrollen

Skriv gärna ut en till två förpackningar med 28-30 tabletter vid första besöket. 

Låt gärna patienten fylla i ett urineringsschema fram till återbesöket. 

Följ upp med patienten efter 8 veckor för att höra om effekten och eventuella biverkningar. Då har du även möjlighet att öka dosen av läkemedlet om det behövs. Detta är viktigt för följsamheten av behandlingen.

PP-TOV-SWE-0024 JUN 2021

Pen