Urininkontinens
Text

Kjetils kommentarer på frågorna

Avsnitt 3 Del 1 Modul 1

FRÅGA 1 - förekomst av urininkontinens hos kvinnor år 2008.

Epincont 2 som var en del av HUNT-undersökningen i Nord-Trøndelag 2006-2008, visade att urininkontinens hos kvinnor hade ökat från i genomsnitt ca. 20% till ca. 25% från 1995-1997 (blå kurva) till 2006-2008 (röd kurva)(1)

(1). Marit Helen Ebbesen, Steinar Hunskaar, Guri Rortveit et al., Prevalence, incidence and remission of urinary incontinence in women: longitudinal data from the Norwegian HUNT study (EPINCONT); BMC Urology 2013, May 30;13:27


FRÅGA 2 - det tre vanligaste formerna av urininkontinens

ANSTRÄNGNINGSINKONTINENS 
Även kallad stressinkontinens.
Vid den här typen av inkontinens sker läckaget enbart vid ansträngning som till exempel vid hosta, skratt, nysning eller tunga lyft.

TRÄNGNINGSINKONTINENS  
Även kallad urgeinkontinens.
Detrusormuskeln drar ihop sig under fyllnadsfasen trots en liten urinvolym.

ÖVERRINNINGSINKONTINENS  
Även kallad overflow inkontinens.
Obstruktionen hindrar fullständig tömning av blåsan och ger upphov till urinretention. Blåsan blir kraftigt utspänd av urin och slutningsmekanismen förmår till slut inte längre hålla emot.(1)

(1). Janusinfo.se; riktlinjer för behandling av urininkontinens

PP-TOV-SWE-0024 JUN 2021

Pen