Urininkontinens
Text

Kjetils kommentarer på frågorna

Avsnitt 6 Del 2 Modul 1

FRÅGA 1 - vilken typ av inkontinens har Gunda?

Gunda har blandinkontinens som är en kombination av ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. 


FRÅGA 2 och 3 - prata om urineringsproblem

Många gånger tycker patienterna att det är svårt att ta upp frågan om urininkontinens. De tycker det är pinsamt, därför är det viktigt att du som läkare lyfter detta och frågar dem om de har urinproblem. Gör det gärna till en vana i din praktik.

Nedanstående är fakta från en nordisk undersökning utförd av Kompass kommunikation med patienter som hade urinerings problem.(1)


Undersökningen utfördes i Norden på
6 462 personer från:

DANMARK - 1 229 personer

FINLAND - 1 144 personer

NORGE - 1 180 personer

SVERIGE - 2 909 personer

61% var kvinnor och 31% var män.

Det man kunde läsa i undersökningen var att:

85% menar att man bör fråga alla över 40 år om urininkontinens

58% har inte pratat med sin läkare om urininkontinens

18% svarar att de väntat längre än 5 år innan de konsulterat sin läkare

(1). Nordic Survey on Urinary Dysfunction 2011-2012 International / Nordic Report, Kompass kommunikation

PP-TOV-SWE-0024 JUN 2021

Pen