Urininkontinens
Text

Kjetils kommentarer på val av undersökning

Avsnitt 8 Del 2 Modul 1

FRÅGA 1 - nya undersökningar

Det jag skulle göra i detta fall är att:

1. Be Gunda fylla i urineringsdagboken i 3 dagar.

2. Testa för att kunna utesluta urinvägsinfektion.

3. Göra en gynekologisk undersökning för att utesluta cancer och andra orsaker till inkontinens.

4. Utesluta neurologisk sjukdom (ex. begynnande multipel skleros)

Man kan i ett senare skede göra en urodynamisk undersökning, men jag anser att det är för tidigt i bedömningsprocessen att göra det redan nu.


FRÅGA 2 - ändring av medicinering

Här rekommenderar jag att byta ut läkemedlet för blodtryck!

DIOVAN COMP innehåller det vattendrivande ämnet hydroklortiazid och bör ersättas med en annat blodtrycksmedicin. Hormonbehandling kvarstår eftersom den normal sett inte påverkar urinering.

PP-TOV-SWE-0024 JUN 2021

Pen