Urininkontinens
Text

Resultaten av undersökningarna

Avsnitt 9 Del 3 Modul 1

Prov för urinvägsinfektion:

Negativ

Gynekologisk undersökning: 

Atrofiska vaginalslemhinnor.
Cervix/uterus: u.a.
Äggstockar/äggledare: u.a

Prov för att utesluta neurologisk sjukdom: 

Inga tecken på neurologisk sjukdom.

Urineringsdagbok:

Genomsnittligen 12 urineringar/dag
Genomsnittligen 2,7 urineringar/natt
Urininkontinens:
4 episoder på 3 dagar med trängningsinkontinens + 3 episoder med anstängningsinkontinens.

PP-TOV-SWE-0024 JUN 2021

Pen