Urininkontinens
Text

Patientfall om överaktiv blåsa - Gunda!

1 Modul 3 Delar 14 Avsnitt Intermediate

Om kursen

I detta patientfall får du hjälpa Gunda som lider av överaktiv blåsa. Vi får hjälp av Dr. Kjetil Høye, som de senaste 20 åren gjort flertalet studier och har en gedigen erfarenhet av att behandla patienter med överaktiv blåsa. Han kommer att leda dig genom detta patientfall ett steg i taget.

Läs mer om patientfallet

Kursöversikt

3 Delar

Patientfall Gunda

Gunda lider av överaktiv blåsa. I detta patientfall ska vi hjälpa Gunda till ett liv med mindre besvär och ökad livskvalitet!

Introduktion och anamnes 3 Avsnitt

Detta är Gunda, 58 år!

Vi lär känna Gunda lite närmre.

Några frågor om urininkontinens

Vi börjar med några frågor om urininkontinens.

Kjetils kommentarer på frågorna

Kjetil kommenterar frågorna.

Första besöket 5 Avsnitt

Vi får mer information om Gunda

För att kunna behandla Gunda behöver vi lite mer information.

Fördjupande frågor

Vi ställer ytterligare ett par frågor.

Kjetils kommentarer på frågorna

Här får vi Kjetils kommentarer på frågorna.

Dags att undersöka

Vilka undersökningar skulle du göra på Gunda?

Kjetils kommentarer på val av undersökning

Detta är Kjetils rekommendationer vad gäller undersökningar.

Återbesöket 6 Avsnitt

Resultaten av undersökningarna

Vi får tillbaka våra lab-svar.

Val av behandling

Vilka behandlingar skulle du välja för Gunda?

Gundas behandling

Kjetil ger sina rekommendationer på behandling.

Den medicinska behandlingen

Hur tänker du kring den medicinska behandlingen?

Kjetil kommenterar

Kjetils kommentarer på den medicinska behandlingen.

Avslutningsvis

Några avslutande ord från Kjetil.
Pen